Tilltopps.com - Svensk version
Besökare: 3367946
Sidan med allt inom fjällvandring i Norge och SverigeMåndag 22 Juli 2024
 STARTSIDA
 OM OSS
 KONTAKTA OSS
 UTRUSTNING
 MAT
 TESTER
 TIPS & TRICKS
 RESEBERÄTTELSER
 JOTUNHEIMEN
 GLACIÄRTEKNIK
 FÖRSTA HJÄLPEN
 REPORTAGE
 TOPP 10
 VYKORT
 GÄSTBOK
 LÄNKAR
 FRÅGOR & SVAR
 NYHETER
 TEKNISK INFO
 INNEHÅLL
 HJÄLP
Engelsk/English version

REPORTAGE

Bexells talande stenar

Inledning

I bokskogarna ett par mil öster om Varberg finner ni Bexells talande stenar. I slutet på 1800-talet ristade Alfred Bexell, eller rättare sagt några stenhuggare in ett stort antal tänkespråk samt hundratals namn på stenar och klippväggar.

Dessa inristningar låg gömda i skogen framtill en sommardag 1925 då de upptäcktes. Några kända platser som är uppkallade efter inristningarna är Ordspråksområdet, Lohallen och Minneshallen.

  

Vem var Bexell?

Ernst Gustaf Detlof Alfred Bexell föddes i Harplinge 22 November 1831. Sitt intresse för språk och skrift fick han troligen av sin far som var mycket lärd. Han var teologidoktor samt behärskade nästan ett dussin olika språk. Trots prästtradition i släkten valde Alfred att slå sig in på den militära banan. Han avbröt dock den efter ett par år och övergick i stället till jordbrukare.

P g a många nya idéer och en stor portion energi gick jordbruket bra. Detta gjorde att han kunde köpa in en hel del skog och jordbruk runt Harplinge. Han blev senare ägare till en rad stora bruk runt Varbergstrakten däribland Göingegården, Torstorp samt Hovgården. I slutet på 1800-talet övertog han även Kullagården i Veddige.

Alfred var känd som en ärlig, rättvis och generös man som behandlade sina arbetare väl. Det sägs att folk från hela Sydsverige sökte sig till Bexell för att få arbete. Vid 32 års ålder blev han vald till ledamot av Hallands läns landsting och senare även som riksdagsman. Han drog sig tillbaka 1894. Även i politiken stred han för folkets frihet och rättigheter. Då han även hade talets gåva blev det många skratt i riksdagens debatter.

År 1900 avled Alfred Bexell och på hans gravsten kan man läsa följande inskription: "Menniskans historia är hennes karaktär."

     

Intresse för historia

Han samlade också på historiska föremål och köpte 1876 en hel gård för att bevara för eftervärlden. Samlingen bestod av bl a vapen, mynt, böcker och tidsskrifter från 1500-talet till 1700-talet. Gården blev efter hand ett museum som var ett av de mest besökta under den tiden.

En följd av hans kulturhistoriska intresse är just de talande stenarna. Det som gör dessa stenar så speciella är kombinationen av namn, tankespråk och stenhuggarverksamhetens omfattning. Många har undrat varför han gjorde alla dessa inristningar. Enligt traditionen har han gjort detta för att hjälpa två försupna stenhuggare. Mycket stavfel förekommer men om det beror på Bexell eller på stenhuggarna är oklart men troligtvis lutar det åt stenhuggarna.

     

Mycket ännu outforskat

Så sent som sommaren 1993 hittades nya inristningar och troligtvis finns det ännu idag oupptäckta kvar. Det finns ungefär 129 st tänkespråk på stenar, 16 st på hällar samt 3 på klippväggar. Dessutom förekommer det över 500 st namninristningar.

Vägbeskrivning

Kör väg 153 från Varberg mot Ullared. Efter Rolfstorps samhälle tar ni av till höger mot Grimeton (golfbanan). Efter ca 3 km svänger ni av mot golfbanan (även skyltat Bexells stenar). Passera golfbanan och fortsätt därefter några kilometer in i skogen tills ni kommer till en stor parkering. På parkeringsplatsen finns även en stor informationstavla om Bexells stenar.

  

Övriga bilder

        

Vill du veta mer?

En ättling till Bexell, Margareta Strömbom har skrivit boken "Bexells talande stenar" (ISBN 91-972206-2-0). Boken är mycket omfattande och beskriver ingående alla tankespråk och namninristningar som förekommer på stenarna. Dessutom finns det en mängd fina bilder och kartor. Sist i boken finns en sammanfattning på engelska och tyska.

Tänkvärda talspråk

 • "All öfverdrifven lyx förderver seder och smak"

 • "Att fela mänskligt är, gudomligt att förlåta"

 • "Att förlita på sig sielf är att fördubla sin förmåga"

 • "Bättre slinta med foten än med tungan"

 • "Den tid som flytt den kommer icke åter hur än man klagar och hur man gråter"

 • "Endast den okunnige är fattig"

 • "Ett godtt samvete är bättre än två wittnen"

 • "Fattiga och rika dödens hand gör lika"

 • "Lättja är djefvulens hufvudkudde"

 • "Om gud ej funnes skulle man nödgas uppfinna honom"

 • "På botnen af nöjets bägare ligger ångerns drägg"

 • "Säg icke alt hvad du vet men vet alltid hvad du säger"

 • "Hvad är sömnen annat än en bild af döden"

Källa: "Bexells talande stenar" av Margareta Strömbom.

Alla reportage     <<  1  2  3  4  5  6  7  8  >>
Föregående sidaTill början av sidanUtskriftsvänlig sida
Startsida | Om oss | Kontakta oss | Utrustning | Mat | Tester | Tips & tricks | Reseberättelser
Jotunheimen | Glaciärteknik | Första hjälpen | Reportage | Topp 10 | Vykort | Gästbok
Länkar | Frågor & svar | Nyheter | Teknisk info | Innehåll | Hjälp

Copyright © 2001 - www.tilltopps.com. Alla rättigheter reserverade.